Projekty

Projekty grantowe na rozwój kompetencji cyfrowych w ramach działania
3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

  •  „J@ w internecie” – Operator: Fundacja Legalna Kultura
  • „Akademia kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego”. Operator – Międzynarodowy Instytut Outsourcingu

Fundacja jest aktywnym uczestnikiem i realizatorem projektów w ramach Programu Erasmus+

  • 2016: Climate change is real (E+, Youth Exchange, Italy); Off-roads (E+, Training Course, Lithuania); Vintage of Cultures (E+, Training Course, Georgia); Living together: differences and identities (E+, Training Course, France); Youth Board of Euroregion Baltic (contact seminars and workshops, Denmark, Sweden, Russia)
  • 2017: Active Citizens of Today (E+, Training Course, Denmark); CyberStyler (E+, Youth exchange, Germany); Inclusion+ (E+, Youth exchangeRomania)
  • 2018: TNT – Thanks but no Tanks (E+, Training Course, Poland); Hi-tech Democrats (E+, Training Course, Italy); Impact Lab (E+, Contact Building, Estonia); Learning on the Move (E+, Training Course, Lithuania); Go Ahead! (E+, Training Course, Spain); Method Lab (E+, Training Course, Austria)
  • 2019: GameON (E+, Training Course, Estonia); ParticpART (E+, Training Course, Spain); Under_Preassure (E+, Training Course, Italy)